Menu

Stay Active and Independant for Longer (SAIL)

Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen.  

 

In Zeeland hebben we verschillende uitdagingen, namelijk:

- Leefbaarheid/behoud voorzieningen
- Vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen
- Toekomstbestendigheid toerisme

 

Sociale innovatie
SAIL beoogt dit door middel van sociale innovatie met behulp van co-creatie, waarbij onverwachte combinaties tussen gezondheidszorg en toerisme worden gecreëerd. Denk aan co-creatie tussen organisaties uit verschillende sectoren, maar juist ook door de eindgebruikers te betrekken vanaf de start van het proces. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn. 

 

Vrijetijdssector en gezondheid
Binnen Zeeland is de vrijetijdseconomie een draaiende motor van de economie. Tevens zijn organisaties binnen de toeristische sector van oudsher gewend om samen te werken met andere partijen, mede doordat het toeristisch product een samengesteld product is. Ook is het juist in deze sector dat innovatie cruciaal is om voor te blijven op de concurrentie. Trends en ontwikkelingen worden snel gesignaleerd en opgepakt om aan de steeds veranderde wens van de tegenwoordig goed geïnformeerde gast te voldoen. 

Naast toerisme is ook de gezondheidszorg een grote factor in de Zeeuwse economie. Daarnaast is in de gezondheidszorg het concept gezondheidspromotie, waarin gezond leven centraal staat, een belangrijke groeifactor. Het lijkt dat daarom vanzelfsprekend voor Zeeland om de vrijetijdssector te betrekken in cross-overs met de gezondheidszorg. Bovendien heeft Zeeland qua natuur veel te bieden om een gezonde leefstijl te hanteren, zowel voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen die Zeeland bezoeken. Denk aan voorzieningen als sportevenementen, de duinen, het zwemwater met een goede kwaliteit (blauwe vlag) en de badstatus van Domburg en Cadzand.

 

Pilots
Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen, waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende partner onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. 

Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn  en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'. SportZeeland voert de pilot Sportdorp Oostkapelle uit. De pilot richt zich op:

 

Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle - Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaarrondaanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.

Mocht u als organisatie, toeristische ondernemer als sport en beweegaanbieder of als zorgorganisatie interesse hebben om betrokken te worden bij deze pilot, neem dan contact op met project coördinator Patrick Vader p.vader@sportzeeland.nl. Of kijk op www.interreg2seas.eu/sail

In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020.

SportZeeland

Terug naar overzicht