Menu

Thema Vaardig in Bewegen

In Zeeland zien we in de eerste plaats een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De meerwaarde van sport en bewegen wordt steeds meer gezien door onderwijs, maar kan zich nog meer vertalen naar de praktijk. Dan denken we enerzijds aan meer en kwalitatief beter bewegingsonderwijs en anderzijds aan meer 'bewegend leren'. Door meer samenwerking tussen scholen zijn er meer kansen om gezamenlijk een vakspecialist aan te stellen. Ook zien we een rol weggelegd voor de sport- en beweegaanbieders, door meer aandacht te besteden aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen tijdens de training, die bijvoorbeeld door de volleybalvereniging, voetbalverenging of tennisverenging gegeven worden. De motorische achterstanden die kinderen oplopen door minder sporten en bewegen, door sedentair gedrag en minder buitenspelen kan niet alleen door onderwijs opgevangen worden.

 

Feiten

Momenteel zijn er geen specifieke cijfers over het beweeggedrag van kinderen en jongeren uit Zeeland. Wel is landelijk bekend dat slechts 55% van de Nederlandse kinderen voldoet aan de beweegrichtlijnen uit 2017. In het kader van het Zeeuws Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • Ieder kind in het basisonderwijs in Zeeland krijgt minimaal 1x per week bewegingsonderwijs van een vakspecialist;
     
  • Sportaanbieders en buurtsportcoaches gebruiken beweegprogramma’s gericht op de brede motorische ontwikkeling van kinderen van 2 - 12 jaar, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het vergroten van de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kinderen;
     
  • Zeeuws sporttalent kan zich optimaal ontwikkelen via doorlopende leerlijnen;
     
  • Ieder kind beweegt dagelijks minimaal in totaal 1 uur, voor-, tijdens of na school.

 

Zeeuwse projecten

Zeeuwse 0-meting d.m.v. motorische screening
In zeeland vinden we de motorische ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Om inzicht te krijgen in de motoriek van kinderen willen we een brede Zeeuwse screening uitvoeren. Deze screening brengt de motorische ontwikkeling van een kind betrouwbaar in kaart. Hiermee willen we schoolbesturen en directies overtuigen van de noodzaak om gezamenlijk te investeren in onze jeugd.

 

Klik hier voor de factsheet van de brede Zeeuwse screening. 

 

Talentboost
Met TalentBoost willen we in Zeeland talenten ontdekken, erkennen en ze alle kansen bieden op een optimale ontwikkeling.

 

Inzet van erkende interventies voor de motorische ontwikkeling van 0-12 jarigen (bijv. Nijntje beweegdiploma)
Een serie beweeglessen waarin kinderen speelplezier beleven en alle essentiële basiscormen van bewegend leren. Programma gericht op dreumessen, peuters, kleuters en schoolkinderen. De lessen bestaan uit veel bewegen op verschillende maniere, waarbij plezier centraal staat. Hiermee zorgen we ervoor dat kindern "eerder" vaardige bewegers worden.

 

Groen/uitdagend schoolplein of omgeving
Veel schoolpleinen zien er leeg en desolaat uit. In Zeeland willen we het bewegen onder kinderen stimuleren door een uitdagende (groen) omgeving te creëren. Buiten zijn en buiten leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling vanuit zintuigen, creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Dit zijn basisbehoeften voor de gezonde ontwikkeling van onze Zeeuwse jeugd. Dit kan via het concept Groene Revolutie, en ook door de directe groene omgeving van de school beter te benutten.

 

"De Beweegschool"
In samenwerking met het CIOS Goes, Fontys Hogeschool Tilburg en HZ Sportkunde werken we het concept de BEweegschool verder uit op basis van het Gezonde Schoolmodel. Waarin elke dag bewegen en werken aan de motorische ontwikkelingen van kinderen centraal staan. De leeromgeving wordt ingericht met studenten en professionals en moet leiden tot afname van bewegingsachterstand, meer plezier in bewegen en betere leerprestaties.