Menu

Thema Inclusieve Sport

In Zeeland willen we de speerpunten uit het Nationaal Sportakkoord (wegnemen van belemmeringen) verbinden aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de participatie van met name kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Daarbij streven we naar een gezamenlijke aanpak, zodat kennis, expertise en mogelijk ook middelen gebundeld worden. Leidend tot een effectieve en efficiënte aanpak van de uitdagingen die voorliggen. Het ligt voor de hand en is ook gewenst dat gebruik gemaakt wordt van de positieve ervaringen die opgedaan zijn met het netwerk van Grenzeloos actief (programma Uniek Sporten) en het Zeeuws Jeugdfonds en Cultuur.

Feiten en cijfers

Zeeland kent ca. 22.000 volwassenen met een visuele beperking, ca. 19.000 volwassenen met een auditieve beperking, ca. 40.000 volwassenen met een motorische beperking en ruim 125.000 mensen met een chronische aandoening. Tevens is het zo dat een groot aantal van de mensen die beperkingen ervaren niet of nauwelijks deelneemt aan sport- of beweegactiviteiten. Op basis van de genoemde cijfers is een ambitie geformulierd binnen het thema Inclusieve Sport:

 

"Het percentage kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen".

 

Zeeuws projecten

  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft de ambitie om bij te dragen aan Inclusieve Sport door kinderen uit de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar een sport of cultuurkans te bieden. Momenteel biedt het fonds een sport of cultuurkans aan 3.000 kinderen;
     
  • Zeeland in Beweging is de regionale pilot die op Walcheren plaatsvindt en succesvol is uitgevoerd. In het kader van het Zeeuws Sportakkoord willen we deze aanpak Zeeuws beschikbaar maken. Hiermee verhogen we de beweegparticipatie van inactieve volwassenen met een chronische beperking, zoals; hart- en vaatziekten, Duabetes, Astma/COPD;
     
  • Fitavie is een app voor ouderen met een beweegachterstand. De digitale coach die (samen met een naaste, cliënt of patiënt) elke dag helpt bij bewegen. Met deze app willen we in samenwerking met de zorgcentra en eerstelijns- en tweedelijns zorg de focus leggen op o.a. (dementerende) senioren met een beweegachterstand in Zeeland;

     

  • In samenwerking met Stichting Sociaal Delta Zeeland (SSDZ) brengen we in beeld wat de mogelijkheden zijn om met een beperking te sporten. Inmiddels zijn er twee filmpjes ontwikkeld waarin Ronald van Dongen en Mark Aalders hun verhaal vertellen