Menu

Thema Duurzame Sportinfrastructuur

Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Ook in krimpgebieden is het belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor bewonser, zodat sporten en bewegen ook in afstand bereikbaar blijft. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. Dat vraag creatieve oplossingen en wellicht aanpassing van voorzieningen door bijvoorbeeld 'multifunctioneel' gebruik van schoolpleinen, sportparken en het meer beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte. Vanwege het toeristische karakter van Zeeland liggen er kansen om bezetting van sportaccommodaties te verbeteren als verbinding met toerisme wordt gezocht. We hebben het over het toekomst bestendig maken van de sportinfrastructuur qua toegankelijkheid en beschikbaarheid voor zowel inwoners als toeristen en ook vanuit milieu oogpunt.

 

In het kader van het Zeeuws Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd:

 • Iedere kern in een Zeeuwse gemeente heeft een sport-, speel- en/of beweegvoorziening waar verschillende vormen van sporten en bewegen mogelijk zijn. De voorziening is bereikbaar en toegankelijk;
   
 • De Zeeuwse natuur is toegankelijk (95%) en toegankelijkheid blijft behouden, met aandacht voor de balans tussen beschermen, beleven en benutten, zodat Zeeuwse inwoners en toeristen de ruimte hebben om te gaan sporten en bewegen in de natuur én de natuur voor een ieder, ook in de toekomst, behouden en beleefbaar blijft;
   
 • Het duurzaam en beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte is een thema dat aandacht krijgt, gekoppeld aan het inwerking treden van de Omgevingswet.

 

Zeeuwse projecten

 • Branding
  Positieve beeldvorming sportieve omgeving; laten zien wat we in Zeeland hebben aan openbare (sport- en beweegvoorzieningen) en die actief open stellen en het gebruik ervan samen met partners te stimuleren en realiseren
   
 • Menukaart beweeginterventies openbare speelvoorzieningen
  Ontwikkelen/inzetten van programma's bij openbare sport- en beweegvoorzieningen i.c.m. bijvoorbeeld buurtsportcoaches/ouderen- en of verenigingskader
   
 • Bewegen in de Natuur
  Opleiden van (ouderen) consulenten en beweegconsulenten om de positieve effecten van bewegen in de natuur te laten ervaren. Bewegen in de natuur en de bijdrage aan gezondheid van mensen staat centraal tijdens het opleiden van profesisonals. Deze interventies zijn gericht op het onderwijs-, zorgcentra- en sportprofessionals.
   
 • Beheer en onderhoud recreatieve routestructuren in Zeeland
  Binnen het Zeeuws Sportakoord is het de uitdaging om te komen tot vernieuwde afspraken rondom (beheer en onderhoud) van de route structureren voor wandelen, fietsen, moutnainbiken, vaar- en kanoroutes in Zeeland. SportZeeland neemt in overleg met de VVV Zeeland initiatief om met de verantwoordelijke stakeholders te komen tot nieuwe afspraken over de routes rondom bewegwijzering beheer en onderhoud.
   
 • Opstellen van de menukaart met interventies/subsidies gericht op het verduurzamen van de sportvoorziening. Voor de verenigingen met sportaccommodaties in eigendom en/of beheer zijn er verschillende mogelijkheden om te verduurzamen. Een aantal mogelijkheden zijn verwerkt in een menukaart.