Menu

Talentdagen

Wat houden de Talentdagen in?

Nederland heeft de ambitie om bij de beste topsportlanden in de wereld te horen. Om deze ambitie te realiseren is in Nederland, onder meer wegens de beperkte inwonersaantallen en financiële middelen in vergelijking met andere topsportlanden, een effectievere en efficiëntere manier van talentherkenning noodzakelijk. Dit is de reden dat de sportbonden en NOC*NSF de handen in een hebben geslagen en in 2014 zijn gestart met de organisatie van nationale NOC*NSF Talentdagen. Vanaf 2017 worden deze Talentdagen voor Zeeuwse sporters dichter bij huis aangeboden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de vaksecties lichamelijke opvoeding.

 

Oorsprong

Talentidentificatie vindt momenteel voornamelijk plaats binnen en door de sporten zelf. Voor veel sporten is dit ook de meest effectieve wijze om talentvolle sporters te herkennen en ontwikkelen. Er is daarentegen ook een groep sporten, veelal laat-specialisatie sporten genoemd, waarbij het ook de moeite waard is om kansrijke sporters buiten de eigen sport te zoeken. Het gaat hier met name om sporten met een beperkt aantal onderscheidende, vooral fysieke kenmerken die zich pas echt goed uiten na de groeispurt. In deze sporten kan men ook nog op latere leeftijd beginnen en dan is het nog steeds realistisch om de mondiale top te halen.

 

Voor deze laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken, loont het om gericht op zoek te gaan naar talentvolle sporters buiten de eigen sport. Om deze zoektocht te starten, zijn de NOC*NSF Talentdagen ontstaan.

 

Doelgroep en proces

De Talentdagen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel, het maximale uit zichzelf wilen halen en de aanwezige sporten nog niet beoefenen. De deelnemende sporten worden op basis van kenmerken onderverdeeld in drie profielen:

 

Op basis van het gekozen profiel ondergaat de sporter op de Talentdag verschillende fysieke testen en metingen. Denk bijvoorbeeld aan uithoudingsvermogen, snelheid, armspanwijdte en spronghoogte.

 

Na afloop worden de resultaten van de testen zorgvuldig bestudeerd, besproken en uiteindelijk geanalyseerd op basis van een aantal criteria. Op basis hiervan besluit een bond of zij je uitnodigen voor een vervolgdag waar verder kennisgemaakt kan worden met de betreffende sport. Zowel de sporter als de bond bekijken en bespreken tijdens de vervolgdag de mogelijkheden en route tot instroom in het opleidingsprogramma van de bond.

Zeeuwse Talentdagen

Heb jij het in je en ben je tussen de 12 en 18 jaar? Meld je aan voor de Zeeuwse Talentdagen 2018

De Zeeuwse Talentdagen vinden plaats op:

  • Maandag 3 december 2018: het Sportuus in Axel
  • Maandag 10 december 2018 : Baskensburg in Vlissingen 
  • Maandag 17 december 2018: Omnium in Goes