Menu

Talentboost

Wat is TalentBoost?

TalentBoost daagt ondernemers uit om sporttalenten te steunen. Zo kun je als ondernemer je binding met Zeeland heel helder, concreet, nuttig en op een aansprekende manier laten zien. Het gaat tenslotte niet alleen om sport, maar ook om onze jeugd, onze maatschappij en de toekomst van Zeeland.

 

Het doel van TalentBoost is om talenten hier te ontdekken, te erkennen en ze alle kansen op een optimale ontwikkeling te bieden en meer mogelijkheden in Zeeland.

 

TalentBoost is geïnitieerd door de Provincie Zeeland en SportZeeland. De coördinatie ligt in handen van SportZeeland en maakt onderdeel uit van TeamNL en het Centrum voor Topsport en Onderwijs Zuid. TalentBoost wil zich veel breder inzetten en richt zich op de lange termijn, op de hele breedte van het veld en op alle talenten in plaats van op individuen die zich tijdelijk in de kijker weten te spelen. Het is in het belang van Zeeland dat we jongeren hier, in onze eigen provincie, sportief perspectief bieden.  

 

Ondernemen is topsport. Juist daarom hebben onze Zeeuwse sporters jou nodig om zich binnen de eigen provincie te ontwikkelen tot (internationale) toppers. Samen tillen we de faciliteiten, de events, de coaching en begeleiding naar een hoger level. En daar krijg je ook wat voor terug.

 

Bekijk hier de oproep van gedeputeerde Jo-Annes de Bat om deel te nemen aan TalentBoost.

Pakket TalentBoost

Sponsorpakket (€ 5.000,-) *

  • Lid van De TalentBoost Businessclub;
  • Tien kaarten voor het Zeeuws Topsportgala;
  • Interview in het jaarlijks magazine;
  • Logovermelding tijdens events en op de website;
  • VIP-kaarten tijdens Zeeuwse topsportevents;
  • Sportclinic door Zeeuwse (ex)topsporter;
  • Tools om deelname zelf onder de aandacht te brengen;
  • Supporter Jeugdsportfonds Zeeland.

* Gedeeltelijke bartering behoort tot de mogelijkheid

Tussenstand Zeeuwse Talentdagen

Nederland heeft de ambitie om bij de beste topsportlanden in de wereld te horen. Om deze ambitie te realiseren is in Nederland, onder meer wegens de beperkte inwonersaantallen en financiële middelen in vergelijking met andere topsportlanden, een effectievere en efficiëntere manier van talentherkenning noodzakelijk.

 

Dit is de reden dat de sportbonden, SportZeeland en TeamNL Zuid de handen ineen hebben geslagen en in 2017 zijn gestart met de organisatie van Zeeuwse Talentdagen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Zeeuwse vaksecties lichamelijke opvoeding. Er zijn drie Zeeuwse Talentdagen georganiseerd in 2017.

 

Op dit moment hebben op basis van de resultaten en beweeggeschiedenis van de deelnemers een aantal bonden gereageerd. TalentBoost is verheugd te kunnen meedelen dat er vijftien deelnemers zijn geselecteerd voor een bevestigingsprogramma. Dit is een vervolg op de Zeeuwse Talentdagen, waarin de mate van talent nader kan worden ingeschat.

Investeren in mobiliteit

Sporters met een NOC*NSF talentstatus kunnen vanaf medio april 2018 gebruik maken van een leenauto. Hierdoor dient een gezin geen tweede auto aan te schaffen of vindt er minder slijtage/afschrijving plaats op de eigen auto. TalenBoost start samen met Skoda Melse een pilot met één auto (standplaats is Goes). De werkwijze en spelregels worden voor eind maart 2018 gecommuniceerd. Hier kunt u een rekenvoorbeeld vinden.

 

 

De eerste partners zijn aangesloten!

Interview Sam van 't Westende

Contact

Neem contact op via SportZeeland: 0113-277133 of info@sportzeeland.nl