Menu

Over SportZeeland

De organisatie

SportZeeland brengt mensen in beweging!

SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma's voor jong en oud. Kwaliteit en continuïteit staan altijd voorop. Samen met onze partners zoals onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overheden werken wij aan een vitale en actieve leefstijl voor alle Zeeuwen. 

 

Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we veel kennis en een groot netwerk opgebouwd. Daar maken onze partners graag gebruik van. We ondersteunen niet alleen Zeeuwse, maar ook landelijke partijen. Zo vertalen wij landelijke regelingen naar de Zeeuwse context en zijn wij op het gebied van topsport dé partner van NOC*NSF voor talentontwikkeling in Zeeland. 

 

Daarnaast zet SportZeeland zich in om sport in Zeeland te promoten, ook voor niet-Zeeuwen. De elementen wind, water, zand en zon maken Zeeland bijzonder en uitermate geschikt voor water-, beach- en wielersporten. Deze drie sporten zetten we samen met de Provincie Zeeland dan ook volop in de kijker en we laten daarbij mensen genieten van (top)sportevenementen. 

 

De medewerkers van SportZeeland zetten zich vol passie en enthousiasme in. Zij weten als geen ander wat de invloed is van sport en beweging op gezondheid, fitheid, productiviteit, sociale contacten, vitaliteit en het plezier van mensen. Dat beweegt ons! 

 

 

Doelstelling 

"SportZeeland stimuleert dat alle inwoners van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen."

 

Deze algemene doelstelling is op te splitsen in een aantal subdoelstellingen:

  • Ondersteunen, stimuleren en coördineren van het uitvoerende werk in sport en bewegen, gericht op verbetering van de kwaliteit van dat werk, alsmede het behartigen van de belangen van sport en bewegen en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
  • Het bevorderen van sportparticipatie van doelgroepen in (on)georganiseerd verband.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van sport en bewegen.
  • Het bevorderen van de randvoorwaarden van sportbeoefening.
  • Het bevorderen van sportparticipatie van buitengewone activiteiten in (on)georganiseerd verband.
  • Uitvoering van de werkingsgebieden sportontwikkeling en sportstimulering, deskundigheidsbevordering, beleidsondersteuning en informatie en voorlichting.

 

Provinciaal sportbeleid

SportZeeland geeft uitvoering aan het provinciaal sportbeleid zoals dat door Provinciale Staten van Zeeland wordt vastgesteld. Eén keer per vier jaar wordt dit beleid bijgesteld en wordt SportZeeland verzocht dit weer vorm te geven en uit te voeren. Jaarlijks wordt een werkprogramma voorgelegd aan de Provincie Zeeland. SportZeeland houdt zich bezig met breedtesport en topsport.

 

SportZeeland werkt samen met de Zeeuwse gemeenten. Op verzoek van de gemeenten stelt SportZeeland het sportbeleid op of biedt hulp bij het opstellen hiervan. Samen met de gemeenten wordt nieuw sportbeleid in de praktijk vorm gegeven, wordt de deskundigheid van sportverenigingen vergroot, vrijwilligers ondersteund en gezamenlijk allerlei werkzaamheden uitgevoerd voor de verbetering van het gemeentelijk sportklimaat. SportZeeland is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen.