Menu

Zwemveiligheid nieuwkomers. Wat kan je als gemeente doen?

20 augustus 2019

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Verdrinking is doodsoorzaak nummer 1 bij jonge kinderen onder de 4 jaar. Naast de verdrinkingen met dodelijke afloop komen er veel kinderen in een ziekenhuis terecht, met veelal zeer ernstig letsel, waaronder onherstelbare hersenschade. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als autochtone Nederlanders. Ook in de zomer van 2018 waren er weer berichten over nieuwkomers die verdronken in zwembaden, plassen of rivieren. Nederland is ze er rijk aan water. Water is overal aanwezig in vele vormen zoals, tuinvijvers, sloten, grachten, meren, de zee, kanalen en rivieren.

 

Nederlanders met een migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer van verdrinking dan autochtone Nederlanders4 (figuur 1). Bij de 5- tot en met 9-jarigen is het verschil met kinderen met een Nederlandse achtergrond het grootst.
Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Het voeren van een actief zwemvaardigheids-beleid en aanbod van zwemlessen en voorlichting, blijkt een positieve invloed te hebben op de zwemvaardigheid van kinderen met een migratieachtergrond.

 

 

Het is belangrijk dat gemeenten binnen hun verantwoordelijkheid voor gezondheidsbevordering van hun inwoners en participatie van kwetsbare groepen, een rol spelen op 1) het vergroten van zwemvaardigheid van nieuwkomers en 2) bij de voorlichting over veilig zwemmen.

 

Relatief veel nieuwkomers zijn minder zwemvaardig en hebben vaak geen zwemdiploma(‘s). Hierbij spelen meerdere factoren een rol.
• Minder kennis over risico’s van water.
• Minder kennis over het belang van zwemvaardigheid.
• Belemmeringen om zwemlessen te volgen.
• Culturele factoren.

Lees alles over een gemeente kan doen om zwemveiligheid van nieuwkomers te bevorderen.