Menu

Zeeland ontwikkelt Beweegschool Plus

15 augustus 2019

Als een van de pijlers binnen het thema Vaardig in Bewegen, Zeeuws Sportakkoord, hebben CIOS Goes, Fontys Eindhoven, GGD Zeeland, de gemeente Goes en SportZeeland het conceptplan de “Beweegschool plus” opgesteld. Bij de beweegschool gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen.

 

 

Bewegen op school brengt de kinderen een balans, in spanning en ontspanning en verbetert daardoor schoolprestaties. Plezier in buiten spelen en een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kinderen die talent hebben in motorische vaardigheden, gericht door te verwijzen naar sportverenigingen in de omgeving. Het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van bewegend leren, voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Er is bij het concept Beweegschool plus, gedurende de hele dag sprake van beweging bij kinderen, waardoor een duurzame actieve leefstijl (sport, bewegen, gezondheid) gecreëerd wordt.

 

 

In Zeeland willen we in elke regio 1-2 pilotscholen opstarten. Als een school interesse heeft kan het via de betreffende gemeente contact opnemen met SportZeeland. Na ontvangst van het projectplan volgt een intakegesprek en wordt vastgesteld of de randvoorwaarden voor een succesvolle pilot aanwezig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Vader.