Menu

Wandel jij met ons mee?

28 juli 2020

In 10 weken uw gezondheid verbeteren met verschillende startniveaus van beginner tot geoefende wandelaar!

Nu extra duidelijk wordt ervaren hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, wilt Zeeland in Beweging met zorgprofessionals vanuit verschillende huisartsenpraktijken, en fysiotherapiepraktijken alsnog dit jaar een mini-leefstijl-challenge organiseren. Voor (in)actieve 55-plussers en/of mensen met chronische aandoeningen of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte of astma/COPD. Het bewegen, in de vorm van wandelen, staat hierbij centraal. 

 

Samen wandelen

In 10 weken tijd wordt er samengewandeld om zodoende de kwaliteit van leven de verbeteren. Je wordt fitter en er wordt ervaren dat medicijnen minder vaak nodig zijn. Daarnaast is het sociale aspect ook heel duidelijk zichtbaar omdat samen wandelen vooral gezellig is! Het is niet erg als mensen (nog) niet zo ver kunnen wandelen, aangezien er rekening wordt gehouden met het wandelniveau. Op 2 testdagen wordt de conditie gemeten en wandeldoelen gesteld. Uiteraard wordt er gewandeld op een veilige manier volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM, in kleine groepen, en volgens een opgesteld veilig wandelprotocol.

 

Er wordt dit jaar gestart op 4 verschillende locaties in Zeeland!

Borselle, Middelburg, Vlissingen en Schouwenduivenland

 

Zeeland in Beweging heeft samen met SportZeeland de samenwerking verstevigd en gaan we ook samen het programma Elke stap Telt starten in dezelfde periode. Daarnaast wordt er samengewerkt met buurtsportcoaches, bestaande initiatieven, beweeg-professionals, de stichting Middelburg beweegt en/of verenigingen om zo de deelnemers bekend te maken met het beweegaanbod in zijn of haar buurt. 

 

Op zaterdag 14 november sluiten we de mini-challenge af, dan het is namelijk Wereld Diabetes Dag! Deze afsluiting loopt samen met de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation. Hoe hier vorm aan wordt gegeven is nog afhankelijk van de situatie rondom Covid-19, in ieder geval volgens de dan gelden richtlijnen van het RIVM. Natuurlijk doen we dit op een feestelijke en leuke manier!

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

 

Rianne Schröder

Consulent Sport en Bewegen SportZeeland

r.schroder@sportzeeland.nl

06-558302576

 

Mireille Huiszoon of Marcela van Trierum-ROos

info@zeelandinbeweging.nl

06-36397943