Menu

UPDATE SPORT EN COVID-19 18 JUNI

18 juni 2020

Voorbereiding openstelling binnensport
Ter voorbereiding op een eventuele openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

 

In aanvulling op dit protocol is er een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking vind je hier.

 
Voorbehoud
Op het moment staan nog niet alle kaders waaronder de binnensport weer open zou mogen voor 100% vast. Inhoudelijk is alles zoveel als mogelijk voorbesproken met NOC*NSF, VWS en het RIVM. Echter de besluitvorming door het Kabinet vindt op 24 juni plaats, mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dit advies kan afwijken doordat het Kabinet nadere voorwaarden kan stellen aan de heropening van de binnensport.

 

Onduidelijk is nog:

  • De omvang van toegestane groepen. Verwacht uitgangspunt is het halveren van de normale groepsgrootte;
  • De afstandsbeperking voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Verwacht uitgangspunt is dat deze net als bij buitensport niet gaat gelden bij de beoefening van binnensport;
  • Of de volledige binnensportsector gelijktijdig wordt opengesteld, of dat dit gedifferentieerd plaatsvindt zoals bij buitensport;
  • Of er op basis van nieuwe inzichten aanvullende voorwaarden worden gesteld aan ventilatie van de ruimtes.

 

Om gemeenten en exploitanten toch voldoende tijd voor voorbereiding te geven op deze openstelling, wordt de conceptversie van de handreiking wel gedeeld. De kennis van de inhoud en de maatregelen en inventarisatie van aandachtspunten voor accommodaties is van groot belang voor een veilige openstelling.
 
Regierol gemeenten
Tot nog toe heeft het Kabinet in de persoon van Minister Van Rijn zich positief uitgelaten over de volwassenheid van de sector en de regierol van gemeenten daarin. Er wordt op gerekend dat de sportsector het vertrouwen van het kabinet krijgt om verder te versoepelen met de voorgenomen heropening van binnensporten per 1 juli.
Ook nu wordt een regierol van gemeenten verwacht om de heropening van binnensport verantwoord en veilig te laten verlopen. Goede afstemming en afspraken met exploitanten en (ondernemende) sportaanbieders (ook de fitnesssector) is daarbij van groot belang. Er wordt gehoopt dat met de openstelling van de binnensport de sport zich verder kan herstellen naar het normale niveau zodat de samenleving weer kan profiteren van gezonde, vitale én weerbare inwoners.

 
Openstellen sport- en verenigingskantines
Het is de verwachting dat sport- en verenigingskantines eveneens per 1 juli kunnen worden opengesteld. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines.

 
Strategisch opstartplan sportsector
In navolging op het heropenen van de binnensport, is NOC*NSF samen met al haar sportbonden en in afstemming met Vereniging Sport en Gemeenten bezig met het voorbereiden van de volgende stappen uit het strategisch opstartplan voor de sportsector. Per (cluster van) sport wordt gekeken of en onder welke condities het verantwoord is de sport verder open te stellen. Hierbij wordt gekeken naar zaken als: sportbeperkingen afbouwen, opzet competities en toernooien, vervoer, publiek/toeschouwers en evenementen.
Het uitgangspunt is om per 1 september weer zo normaal mogelijk te kunnen sporten: trainen, wedstijden, competities en evenementen (zonder publiek). Uiteraard geldt ook hiervoor dat het Kabinet vlak voor 1 september definitief een besluit hierover zal nemen.