Menu

Uitstel indienen Lokaal Sportakkoord

19 maart 2020

Door het uitbreken van het coronavirus in een fase waarin veel gemeenten, lokale partijen en formateurs bijeenkomsten en werkgroepen organiseren om de puntjes op de i te zetten, komt op veel plekken het opleveren van het sportakkoord in de knel. Daar heeft het ministerie van VWS, VSG en NOC*NSF, uiteraard alle begrip voor. Ook zij streven naar gedragen, kwalitatief goede en uitgewerkte lokale akkoorden.

 

Indien er lokaal behoefte is aan meer tijd om tot een zorgvuldig ontworpen sportakkoord te komen, dan bieden zij alle deelnemende gemeenten de mogelijkheid om het definitieve, volledige en ondertekende akkoord uiterlijk 26 juni 2020 in te dienen bij sportakkoorden@sportengemeenten.nl.

 

Ook voor het aanvragen van uitvoeringsbudget verschuift de datum waarop gemeenten een intentieverklaring moeten indienen. De uiterste datum van aanvraag (SPUK Sportakkoord) wordt 8 juni 2020 in plaats van 8 april 2020. In april zal DUS-I de gemeenten de aanvraaglink sturen met deze nieuwe datum.