Menu

TASO-regeling voor sportvereniging gepubliceerd

14 juli 2020

10 juli is de beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 30 juni 2020 tot tegemoetkoming in de schade geleden door amateursportorganisaties door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

 

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

 

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

 

Beoogde rol van de gemeente bij de TASO-regeling

Verenigingen zullen ook via andere kanalen op de hoogte worden gebracht. De rol voor gemeenten in deze is beperkt tot het eventueel informeren van de sportverenigingen over de regeling. Wij wijzen er op dat het belangrijk is dat bij deze doorlopende lasten geen huurlasten zitten en dat de vereniging geen gebruik mag hebben gemaakt van de TOGS-regeling. 

 

Huurcompensatie regeling

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. De Vereniging Sport en Gemeenten is met VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatie regeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Samen met het Ministerie hoopt de VSG u nog voor 1 augustus te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Uitgangspunt daarbij is ook dat u voldoende tijd heeft om de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.