Menu

Start Noodfonds Coronacrisis

07 april 2020

Rabobank Coöperatief Noodfonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven

 

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland lanceert samen met haar ledenraad een Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank is als coöperatieve bank al sinds jaar en dag nauw betrokken bij lokale organisaties en ook voor hen is Rabobank er nu in deze voor iedereen lastige periode als gevolg van de coronacrisis.
 
Voor wie is het?
Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de lokale samenleving die geraakt worden door de coronacrisis of voor initiatieven die juist door de coronacrisis worden gestart. Te denken valt aan verenigingen of stichtingen waarvan de evenementen zijn afgelast en die nu cruciale opbrengsten missen, maar ook bijvoorbeeld het steunen van vrijwilligers bij diverse organisaties.

 

Hoe werkt het?
Vanaf maandag 6 april kunnen lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Dit geldt alleen voor lokale initiatieven en er zijn criteria van toepassing. Zo geldt er een maximum bedrag van 2.500 euro per aanvraag. De overige voorwaarden vind je hieronder.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend via rabobank.nl/wnb

 

Voorwaarden voor een aanvraag bij het noodfonds:

  • De aanvrager is klant van Rabobank.
  • Aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
  • Aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van de coronacrisis wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, óf 
  • De aanvrager kan aantonen dat zij andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis, en dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit.
  • Aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
  • De aanvrager kan aantonen dat zij een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.
  • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
  • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.

Rabo ClubSupport uitgesteld

Rabo Clubsupport wordt uitgesteld tot na de zomer. Meer informatie hierover volgt.

 

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie.wnb@rabobank.nl