Menu

Sportprotocol verantwoord sporten kinderen en jeugd beschikbaar

28 april 2020

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

NOC*NSF, de sportbonden en de VSG hebben een protocol verantwoord sporten voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar opgesteld. Hiermee willen ze de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen de partijen zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

 

Check hier het sportprotocol

Check hier de overige informatie voor bestuurders, trainers, sporters etc.