Menu

Regeling specifieke uitkering sport

20 november 2018

Om sport en beweging te stimuleren kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties

Nieuws: uiterste aanvraagdatum verschoven naar 30 april 2019

De uiterste aanvraagdatum voor de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) is verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019. Basis voor dit besluit zijn signalen dat verschillende gemeenten niet in staat zouden zijn om een complete of correcte aanvraag voor 1 december in te dienen.

Voor meer informatie over de regeling specifieke uitkering Sport (SPUK), zie onderstaande link
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport