Menu

Regeerakkoord betekent goed nieuws voor de sportsector

15 december 2017

Eind oktober 2017 startte de nieuwe ministersploeg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Eerder al presenteerden zij het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Het Regeerakkoord betekent goed nieuws voor de sportsector. Sport en bewegen heeft een mooie plek gekregen in het akkoord. Het nieuwe kabinet wil gebruikmaken van de positieve kracht van sporten en bewegen. Het kabinet wil, samen met de sportsector en gemeenten, de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie. In totaal wordt de sportbegroting opgehoogd van € 136 miljoen naar € 161 miljoen, een verhoging van bijna 18,5 procent.

 

In het volgende artikel van Alles over Sport wordt beschreven wat het Regeerakkoord kan betekenen voor de sport- en beweegsector. Ook worden er een aantal reacties vanuit het veld gedeeld, onder andere van de VSG, VNG, NOC*NSF en de KVLO.