Menu

'Questions & Answers' op de genomen maatregelen in de sport na 28 april

28 april 2020

Q1. Waarom mag de jeugd wel weer sporten en volwassenen niet?

 • De jeugd mag weer trainen omdat de experts aannemen dat de jeugd een geringe rol speelt bij de verspreiding van het virus.
 • Voor de andere doelgroepen geldt; houd nog even vol.
 • Hen raden we aan om fit te blijven door te wandelen, fietsen of hardlopen in de openbare ruimte of via een online trainingsprogramma thuis aan de conditie te werken.

 

Q2. Waarom mogen topsporters wel weer trainen en de rest niet?

 • Voor topsporters is het voor hun eigen gezondheid van belang dat zij weer in training mogen.
 • Bovendien is het voor deze groep van groot belang dat zij in vorm blijven om hun vak te kunnen blijven uitoefenen.
 • Omdat het hier om een zeer selecte groep gaat die traint onder zwaar gereguleerde omstandigheden in een beperkt aantal accommodaties, is hun rol bij de verspreiding van het virus gering.
 • Daarom is het voor deze groep toegestaan om met inachtneming van de 1,5 meter afstand hun trainingen te hervatten.

 

Q3. Hoe wordt bepaald of iemand een topsporter is?

 • NOC*NSF en de KNVB stellen een lijst op met de namen van de sporters die als topsporter aangemerkt worden.
 • Alleen de mensen op die lijst hebben toegang tot de accommodatie.

 

Q4. Wat verstaat u onder buitensport?

 • Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaats kunnen vinden.
   

Q5. Waarom mag alleen in de buitenlucht getraind worden en niet in sporthallen?

 • Omdat de 1,5 meter afstand eenvoudiger te waarborgen is op buitenaccommodaties.
 • En omdat in de buitenlucht het virus makkelijker verdund en verwaaid dan in een binnen accommodatie.

 

Q6. Wordt de Eredivisie voetbal nu toch uitgespeeld nu de profs weer mogen trainen?

 • Dat is een afweging die de KNVB moet maken, waarbij ook de UEFA een rol speelt.
 • In ieder geval is het verbod op evenementen met een vergunning –en meldplicht verlengd tot 1 september.
 • En profvoetballers mogen individueel trainen als zij 1,5 meter afstand in acht nemen, evenals alle hygiëne maatregelen van het RIVM.

 

Q7.  Wanneer verwacht u dat iedereen weer gewoon naar zijn sportclub kan?

 • Dat durf ik niet te zeggen.
 • De situatie rondom het indammen van het virus is broos.
 • Samen sporten kan pas als we zeker weten dat dit veilig is.
 • Veilig voor de sporters, de begeleiders én veilig voor de kwetsbare mensen. 

 

Q8. Mogen competities en toernooien voor de jeugd ook weer georganiseerd worden?

 • Nee dat mag niet, alleen trainingen zijn toegestaan.
 • Dit om verplaatsingen van mensen te voorkomen.
 • En wedstrijden, uit en thuis en mogelijk ook met publiek, lokken verplaatsingen uit.

 

Q9.   Hoe gaat zorgen dat de hygiëne maatregelen ook echt worden nageleefd?

 • Dat loopt via het lokaal gezag.
 • Zij zullen sportclubs informeren over de spelregels.
 • Vervolgens kan het lokaal gezag controleren of de regels in acht worden genomen.
 • En als dat niet het geval is kunnen zij middels waarschuwingen, boetes of (tijdelijke sluiting) handhaven.

 

Q10. Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?

 • Nee er is geen maximale groepsgrootte bepaald.
 • Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand.
 • Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden.
 • En kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen.

 

Q11. U heeft het over reduceren van verplaatsingen. Mogen ouders kinderen wel brengen?

 • Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan.
 • Als het echt niet anders kan, mogen ouders brengen en halen.
 • Echter is het dan wel de bedoeling daarna weer naar huis te gaan en niet bij de training te blijven kijken.

 

Q12.  Betekent dit nu concrete dat buitensport accommodaties weer open mogen?

 • Ja buitenaccommodaties mogen onder restricties gedeeltelijk weer open.
 • Ze mogen alleen open activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar mogelijk te maken.
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten.
 • Net als alle binnensportaccommodaties en binnen zwembaden.
 • De verantwoordelijkheid van opening van buiten zwembaden ligt bij de gemeente. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheid tot handhaving.

 

Q13. Betekent dit dat ook samenkomsten van jongeren weer zijn toegestaan?

 • Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de sportactiviteit.
 • Daarbij dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.
 • De trainer, instructeur of buurtsportcoach ziet daar op toe.
 • Buiten de sportactiviteit om blijft de regel gelden dat maximaal 3 personen mogen samenkomen waarbij ook zij de 1,5 meter afstand in acht dienen te nemen.