Menu

Optimale verenigingsondersteuning

15 juni 2020

* Optimale verenigingsondersteuning door samenwerking buurtsportcoaches en Adviseurs lokale sport * 

 

Buurtsportcoaches kennen de wensen en behoeftes van verenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en zorginstanties en zijn met hun verbindende kracht daarom van groot belang. Daarnaast is er sinds kort ook de rol van ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze heeft als doel om de stem van de lokale sportaanbieders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het sportakkoord.

 

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst besloot het kabinet om een Nationaal Sportakkoord te sluiten met de sport, het bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van dit Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. De uitwerking van het Nationale Sportakkoord vindt plaats in de lokale sportakkoorden. Op peildatum 22 april 2020 werd in 339 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan een lokaal sportakkoord.

 

Samenwerking buurtsportcoaches en Adviseur Lokale Sport

 

Hoe werken de buurtsportcoaches en Adviseur Lokale Sport samen in de totstandkoming van een lokaal sportakkoord? Jordi Maassen van den Brink is Adviseur Lokale Sport in de gemeenten Beuningen, Scherpenzeel, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. Hij ziet veel waarde in een goede samenwerking met buurtsportcoaches:

 

“In een gemeente waar een buurtsportcoach als verenigingsondersteuner actief is, kan de koppeling met de verenigingen gemakkelijk worden gelegd. De buurtsportcoach heeft namelijk goed contact met de verenigingen en weet waar de vraag en uitdagingen vanuit de verenigingen liggen. Net als de Adviseur Lokale Sport, vertegenwoordigt de buurtsportcoach ook de belangen van de sportverenigingen. Door als Adviseur Lokale Sport samen te werken met de buurtsportcoach, wordt de vereniging op de beste manier geholpen!”

 

De rol van Adviseur Lokale Sport is relatief nieuw en hij/zij dient zich eerst goed te verdiepen in de lokale context. Daardoor is hij of zij niet direct op de hoogte van het lokale sport- en beweegnetwerk in de gemeente. De buurtsportcoaches kunnen daar fantastisch in helpen. De buurtsportcoaches zijn vaak goed op de hoogte van initiatieven die plaatsvinden in de gemeente. Door contact te leggen met de sportformateur, beleidsmedewerker sport en de buurtsportcoach(es) in de gemeente krijgt de Adviseur Lokale Sport direct een goed beeld welke thema’s er actueel zijn. Dit kan zijn op het gebied van sport, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. Juist de combinatie van deze verschillende terreinen zorgt ervoor dat het lokaal sportakkoord de juiste inhoud krijgt en gedragen wordt door zoveel mogelijk partners.”

 

Rolopvattingen van buurtsportcoaches: verbinden staat centraal!

 

De uitspraken van Maassen van den Brink passen goed in de rolopvattingen van buurtsportcoaches. In 2018 heeft Mulier Instituut een peiling gedaan met als belangrijkste conclusie: verbinden staat centraal in het vak van buurtsportcoaches.

 

  • Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben.
  • Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten.
  • Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%).

 

Meer lezen over de rolopvattingen van buurtsportcoaches. Klik hier.

 

Wil jij meer weten over de Adviseur Lokale Sport of over de lokale sportakkoorden? Kijk dan op de website van NOC*NSF. Ben jij benieuwd naar het lokale sportakkoord in jouw gemeente? Neem dan contact op met de Adviseur Lokale Sport van jouw gemeente. 

 

Bron: sport in de buurt