Menu

Online bijeenkomst Landelijke Academie Buurtsportcoaches

25 mei 2020

De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches). Hiervoor is nu door Vereniging Sport en Gemeenten een digitale variant ontwikkeld. Eind 2019 hebben alle buurtsportcoaches via een digitale peiling kenbaar kunnen maken welke behoeften ze hebben op het gebied van bij- en nascholing. Ook hun werkgevers en de beleidsmedewerkers sport is gevraagd naar hun visie hierop.

 

Het LAB gaat graag met u in gesprek om:

  • De resultaten te delen en te bespreken: wat valt op, welke overeenkomsten en verschillen zijn er, maar nog belangrijker:
  • Om (per regio) tot een soort kalender van prioriteiten te komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Daarna kunnen we ervoor zorgen dat de gewenste bij- en nascholing ook daadwerkelijk beschikbaar komt.

Om tot concrete afspraken te komen gaat het LAB graag met zowel buurtsportcoaches, hun teamleiders/coördinatoren, werkgevers en beleidsambtenaren tegelijk de dialoog aan. De bijeenkomst vindt plaats op:

  • 11 juni van 9.00 tot 11.00 uur: Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
     

Niet eerder is een dergelijk onderwerp in zo’n setting beetgepakt, maar alle drie de partijen (de beweegprofessionals, hun werkgevers en de beleidsmedewerkers) hebben elkaar nodig om de prioriteiten te bepalen zodat er blijvend gewerkt kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van dit prachtige vak.

Om een en ander in goede banen te leiden is het nodig dat je je hier inschrijft. Je ontvangt dan uiterlijk 2 dagen voor de datum van jouw keuze een bevestiging met daarin de login-gegevens en praktische details. Aan de sessies (aangeboden via Zoom) zijn geen kosten verbonden.