Menu

Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland

10 september 2019

Van sportverenigingen wordt verwacht dat zij steeds meer als maatschappelijke organisaties optreden. Zo weten beleidsmakers sportverenigingen in de afgelopen jaren meer te betrekken bij de sociale participatie van specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt het door een toename in het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor sportverenigingen belangrijker om hun aanbod te vernieuwen, huidige leden te binden en nieuwe te trekken.

 

Dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, biedt een overzicht van de mate waarin verenigingen bewust zijn van hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden en een maatschappelijke rol op zich nemen.

 

Acht op de tien sportverenigingen (84%) hebben het afgelopen jaar samengewerkt met één of meer organisaties. Dit is in lichte mate afgenomen ten opzichte van 2016, toen negen op de tien sportverenigingen met andere organisaties samenwerkten (89%). Samenwerking vindt met name plaats met andere sportverenigingen (58%), de gemeente (57%), sportbonden (44%) en scholen (39%). Verenigingen zijn positief gestemd over hun samenwerkingspartners. Clubs willen hun samenwerking meestal behouden en vaak intensiveren. Als een vereniging niet met een bepaalde organisatie samenwerkt, is gevraagd of zij daar in de toekomst mogelijk interesse in zou hebben. Meer dan de helft van de verenigingen heeft interesse om hun samenwerkingen te verbreden. De partners die het vaakst worden genoemd zijn scholen (13%), en buurt-/wijk- /welzijnsorganisaties (11%). 

 

 

Aangezien de maatschappelijke intentie van sportverenigingen ten opzichte van 2016 is toegenomen, is de verwachting dat verenigingen de komende jaren meer maatschappelijke activiteiten gaan organiseren. Steeds meer verenigingen hebben namelijk plannen of een positieve houding ten opzichte van het vervullen van een actieve bredere maatschappelijke rol. Met name grote verenigingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie. De verwachting is dat meer aandacht wordt besteed aan gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt het aantal verenigingen dat maatschappelijke activiteiten vervult af. Dit lijkt te betekenen dat het hebben van een maatschappelijke intentie geen garantie biedt dat sportverenigingen daadwerkelijk activiteiten gaan vervullen. Sportverenigingen met problemen zullen allereerst focussen op het vervullen van hun sportieve activiteiten.