Menu

Landelijke regeling voor Sportclubs

30 maart 2020

In navolging van zondag 24 maart jl., is er aanvullende informatie in relatie tot sport- en beweegactiviteiten.

 

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket 
    
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Vanmiddag 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Het volgende is al wel bekend:

 

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via de website van rvo.nl en KvK;
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

 

NOC*NSF en sportkoepels zullen ongetwijfeld ook hun leden informeren. Er wordt vanuit gegaan dat uw sportverengingen en- sithctingen op deze regeling zult wijzen. 

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via deze link

 

 

Overige informatie

 • Dinsdag 31 maart a.s. neemt het kabinet een besluit over de maatregelen die tot en met 6 april gelden;
 • De maatregelen die genomen zijn tot 1 juni blijven uiteraard van kracht;
 • Bovenstaande wordt ook doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en van het RIVM.

 

Mogelijke compensatieregeling(en) voor gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten is uiteraard volop bezig met het compensatievraagstuk. Voor gemeenten in relatie tot sport en dan vooral de kosten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Zij trekken daarbij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn. Indien er meer duidelijkheid informeren zij u. 

Voor lokale sportbedrijven en zwembaden geldt overigens nu al dat zij voor een deel van de maatregelen die al bekend zijn gebruik kunnen maken.

 

Informatie
Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden. Heeft u vragen over dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met de VSG via info@sportengemeenten.nl

 

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar de website van de VSG: www.sportengemeenten.nl