Menu

Her-erkenning interventie Elke Stap Telt succesvol verlengd

27 november 2018

Sinds 2015 is SportZeeland interventie-eigenaar van het succesvol programma 'Elke Stap Telt'. Met plezier laten we weten dat de erkenning Goed Beschreven met drie jaar is verlengd tot 2020.
'Elke stap telt’ is een laagdrempelig wandelprogramma voor 55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt zich vooral op de niet-actieve, minder actieve 55-plussers. Bij de werving van deelnemers wordt extra aandacht besteed aan ouderen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving. Dankzij de verschillende instapniveaus en de persoonlijke opbouwplannen is de interventie echter ook geschikt voor sportieve 55-plussers.

Met het erkenningstraject maken we voor zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid, en effectiviteit van interventies is. Dit helpt u om een verantwoorde keuze te maken voor de interventie. Meer informatie over onze interventie:
https://www.sportzeeland.nl/aanbod/elke-stap-telt of per mail info@sportzeeland.nl