Menu

Gezonde School vignet welbevinden succesvol verlengd OBS Ravenstein

15 april 2019

OBS Ravenstein mag zich ook de komende jaren ‘Gezonde School’ blijven noemen. Het vignet dat bij de titel hoort is namelijk met drie jaar verlengd. De school mag zich Gezonde School noemen op het thema welbevinden.
De school besteedt extra aandacht aan sociaal en emotioneel welbevinden van kinderen op school. Belangrijk is dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid nemen.

 

Een Gezonde School is een school die op structurele basis aandacht geeft aan gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van vier verschillende pijlers; educatie, fysieke en sociale omgeving, beleid en signaleren.
De school wil ook de komende jaren blijven werken met de gezonde school aanpak. Dit schooljaar heeft de school meegedaan met het ondersteuningsaanbod Gezonde School, waarbij zij hebben gewerkt aan het thema bewegen en sport. Zij zijn hierbij begeleid door SportZeeland.