Menu

De Sportimpuls komt er weer aan

10 oktober 2017

Vanaf maandag 8 januari 2018 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders weer een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is donderdag 22 februari 2018 om 14.00 uur. 

 

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Via deze regeling kunnen sportorganisaties een subsidie aanvragen om een nieuw project te starten, gericht op het terugdringen van beweegachterstand bij bepaalde doelgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat er wordt samengewerkt met lokale organisaties.

 

Sportimpuls 2018 – wijzigingen en aandachtspunten

De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen. Aandachtspunten Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018:

  • het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%. Het percentage voor 2018 moet nog worden vastgesteld;
  • de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018.

 

Meer informatie

Meer informatie over de sportimpuls vindt u hier.