Menu

Corona update 28 september

29 september 2020

Gisteravond (28 september) heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Deze gaan in om 18.00 uur vandaag, 29 september 2020. De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Gelukkig geldt als basis uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom “overeind gehouden”. Wellicht goed om te vermelden dat de maatregelen in ieder geval gelden tot 20 oktober a.s.

 

 

 

 

 

Het betreft voor de sport onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

 

  • Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven. Daarvoor gelden dan natuurlijk wel de andere horecamaatregelen. Voor sporters geldt dan toch dat het “nazitten” niet de bedoeling is. Wij adviseren in voorkomende gevallen hierover met elkaar in gesprek te gaan;
  • Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
  • Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.

 

Verzoek

Er zijn door meerdere binnensportkoepels het verzoek gedaan om in gesprek te gaan over verhuurvoorwaarden voor eventuele evenementen en de annuleringsvoorwaarden in de nabije toekomst. Het gaat dan om het eventueel toch innen van huurpenningen als de accommodatie gesloten moet worden of de activiteit geen doorgang mag vinden vanwege dan eventueel geldende COVID-19 maatregelen.

 

Wat breder gesteld wordt geadviseerd om over evenementen en de aanwezigheid van publiek daarbij, lokaal te inventariseren wat de (on)mogelijkheden zijn en daar goede afspraken over te maken.

 

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat ook bij u veel vragen van lokale sport en beweegaanbieders binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om deze indien nodig door te verwijzen naar hun respectievelijke (sport)koepels. Deze worden via de VSG en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

 

Informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de volgende link: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport, en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport