Menu

Bosa subsidiepot voor sportclubs nog niet leeg!

15 augustus 2019

Sport en beweging zijn belangrijk. Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden.Voor voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kunt u dit overzicht bekijken.