Menu

Alle Zeeuwse gemeenten doen mee aan Brede regeling Combinatiefuncties

26 november 2019

Voor 2019 tot en met 2022 doen 347 gemeenten mee aan de Brede regeling Combinatiefuncties en ook alle dertien Zeeuwse gemeenten. Zij realiseren samen 3400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. Hiermee leveren ongeveer 5800 professionals een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord. Gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met een beperking (74% van de gemeenten), ouderen (78% van de gemeenten) en mensen met een lage SES (52% van de gemeenten).

Daarnaast wordt in 99% van de gemeenten die inzetten op sport de verbinding tussen sport en onderwijs gezocht. Hierdoor zorgt de combinatiefunctionaris voor een hogere kwaliteit van sport- en beweegaanbod op en rond scholen. In Zeeland helpt de Brede regeling Combinatiefuncties voor uitvoering van het Zeeuws sportakkoord.