Menu

2e ronde subsidie Jong Leren Eten van start

13 mei 2019

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

 

 

 

De subsidieregeling JLE onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang en scholen (po, vo en mbo):

  • De beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 Euro. Het subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via Gezonde Kinderopvang.
  • De subsidieregeling voor scholen voorziet in drie rondes: schooljaar 2018-2019 (deze is gesloten), schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via Gezonde School

 

 

De tweede ronde van de subsidie Jong Leren Eten voor scholen opent op 2 september 2019. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
 

 

 

 

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Schoollocaties die in ronde 1 de Subsidie Jong Leren Eten toegekend hebben gekregen, zijn uitgesloten van deelname voor ronde 2. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk schoollocaties gebruik  maken van de subsidie. In totaal kunnen in ronde 2 ongeveer 350 aanvragen toegekend worden. Kijk voor meer informatie op: Jonglereneten.nl.