Menu

Start tweede tranche clubkadercoaching (Community of Practice)

Clubkadercoaching!

Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Maakt jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau al werk van clubkadercoaching? Meld je dan aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF!

 

Wat is clubkadercoaching?

Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen waarom mensen sporten? Juist: plezier en progressie. Trainers en coaches spelen hierin een doorslaggevende rol. Een groep jeugdsporters trainen en coachen is nog niet zo gemakkelijk. Hoe krijg je iedere sporter actief en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat het sporten bij een sportclub ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling? En aan een gevoel van ‘erbij horen’?

Steeds meer gemeenten en sportbonden onderkennen de enorme waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dit vraagt om trainers en coaches die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Verenigingen zien steeds meer het belang van het structureel opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Maar hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar zorgt de clubkadercoach voor!

De rol van de clubkadercoach wordt veelal ingevuld door buurtsportcoaches (of andere professionals) die gedurende één of twee seizoenen een vereniging ondersteunen bij het opzetten van een gedegen trainersbegeleidingsbeleid. De clubkadercoach zorgt dat ná zijn of haar vertrek de rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zélf. De clubkadercoach heeft met zijn coaching een sleutelrol als het gaat om meer vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur. Om die reden heeft clubkadercoaching een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord.

Check hier de Clubkadercoach-video.

 

Ben jij geïnteresseerd? Zorg er dan voor dat jouw werkgever (bijv. provinciale sportorganisatie, gemeente of sportservicebureau) deelneemt aan de Community of Practice. De organisatie dient zich dan vóór 1 augustus 2020 aan te melden. Meer informatie vind je op de website van NOC*NSF.