Menu

Sportakkoord Noord - Beveland

Gemeente Noord - Beveland gaat aan de slag met  lokaal sportakkoord.

Een aantal ontwikkelingen omtrent sport en bewegen zijn:

  1. Bewegingsarmoede
  2. Veranderend beweeggedrag
  3. Traditionele verenigingsleven staat onder druk
  4. Van binnen naar buiten

Deze uitdagingen en kansen vormen de basis voor lokaal beleid voor de gemeente Noord-Beveland. Uitdagingen waar we als gezamenlijke Noord-Bevelandse partijen voor staan. Iedere partner doet mee vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.
We hopen met u in gesprek te gaan op woensdag 13 november 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Wissenkerke.