Menu

Regionale bijeenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties

In het hele land worden in 2020 regionale bijeenkomsten gehouden over de uitwerking van de aangepaste Brede Regeling Combinatiefuncties. In de gewijzigde regeling kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches worden uitgebreid en ze kunnen breder worden ingezet.

Met de regionale bijeenkomsten wordt gehoor gegeven aan de vraag om informatie, kennisdeling en het creëren van lokale en regionale netwerken dichtbij de uitvoering. Van te voren zijn relevante thema’s per regio geïnventariseerd. Zo is voor elke regio een themakeuze gemaakt. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten, het LKCA, het KS, en NOC*NSF op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG.

Doel

Het doel van de bijeenkomsten is betrokkenen te informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan, de nieuwe monitor en de relatie met andere onderdelen van het rijksbeleid. Daarnaast staan kennisdelen en netwerkvorming centraal. Met een tafelbegeleider kan worden gepraat over twee tot drie thema's die speciaal voor de regio relevant zijn. De bijeenkomst duurt een dagdeel.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties, zoals beleidsmedewerkers sport en cultuur en werkgevers/opdrachtgevers van buurtsport- en cultuurcoaches. Deelname is gratis.

Exacte tijdstip van bijeenkomst is nog niet bekend. Zodra meer informatie bekend is, wordt dit op onze website bekend gemaakt.