Menu

Interactieve webinars tijdens Nationale Sportweek

We nodigen jouw sportorganisatie graag uit om aan te sluiten bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden tijdens de Nationale Sportweek (18 t/m 27 sept). Tijdens deze webinars wordt jouw sportorganisatie, samen met een aantal andere verenigingen/sportaanbieders, concreet op weg geholpen aan de hand van drie verschillende thema’s. De webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt voor jouw organisatie.

 

In onderstaand schema zie je wanneer welke webinar wordt gegeven. Alle webinars vinden plaats van 19.30 – 21.00 uur. Onder het schema vind je meer info per webinar. Klik op het webinar van je gewenste datum en schrijf je meteen in!

 

Maandag 21 september
Webinar 1: Sociale veiligheid
Webinar 2: Gezonde sportomgeving
Webinar 3: Financieel gezond de crisis door 2.0

 

Dinsdag 22 september
Webinar 1: Beetje opvoeder
Webinar 2: Gezonde sportomgeving
Webinar 3: 4 inzichten in trainerschap

 

Woensdag 23 september
Webinar 1: Beetje opvoeder
Webinar 2: 4 inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
Webinar 3: Financieel gezond de crisis door 2.0

 

Donderdag 24 september
Webinar 1: Sociale veiligheid
Webinar 2: 4 inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
Webinar 3: 4 inzichten in trainerschap

 

 

Inhoud webinars

 

1. Sociale veiligheid
Onder leiding van Nelly Voogt (21-9) en Edith Frijlink (24-9)
Het is de kunst om je leden een veilig gevoel op de club te geven. Dat ze hun zorgen uit kunnenspreken, zichzelf kunnen zijn en bovenal plezier hebben tijdens het sporten. Hoe kan jouw vereniging invulling geven aan een actief beleid sociale veiligheid?

 

Tijdens dit webinar:
• Bespreken we de mogelijkheden om sociale veiligheid te creëren, zodat je aan de leden, vrijwilligers en bezoekers laat zien dat je hun veiligheid serieus neemt;
• Krijg je inzage in het High5-stappenplan;
• Gaan we o.a. in op de Regeling Gratis VOG;
• Staan we stil bij de meldplicht voor bestuurders en begeleiders;
• Wissel je kennis en ervaring uit met bestuurders van andere clubs.

 

2. Gezonde sportomgeving
Onder leiding van Silvia Bos
Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. Het webinar geeft je inzichten waarom dit voor een sportvereniging relevant is en hoe je dat kunt realiseren.

 

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in op jouw vragen om voor jouw club te werken aan een gezonde sportomgeving;
• Word je je bewust van het belang, de urgentie en waarom het ook voor jouw club relevant is;
• Leer je wat je als vereniging concreet kunt doen (welke invloed?) en hoe je dat kuntaanpakken;
• Krijg je concrete tips om dit te starten en vol te houden (borging);
• Ontmoet je andere bestuurders om ervaringen mee uit te wisselen en van elkaar te leren;
• Krijg je een aanbod tot (gratis) persoonlijke begeleiding van de club op maat.

 

3. Financieel gezond de crisis door 2.0
Onder leiding van Peter van Baak
In samenwerking met onze partner van het verenigingsleven, de Rabobank, hebben we deze webinar ontwikkeld en kunnen we deze webinar vanuit de Nationale Sportweek en de Services van het lokale Sportakkoord aanbieden.
Tijdens dit interactieve webinar wordt jouw vereniging, samen met andere verenigingen, bijgepraat over de gevolgen van de crisis en de mogelijkheden hier weer gezond uit te komen. Je komt, mede dankzij de input van andere verenigingen, tot nieuwe inzichten en kan al direct de eerste, concrete stappen maken om de komende 12 maanden financieel gezond te blijven.

 

Tijdens dit webinar:
• Bespreken we de belangrijkste uitdagingen in de komende 12 maanden en krijg je antwoord op jouw vragen hierover;
• Ontdek je de nieuwste (corona gerelateerde) regelingen die beschikbaar zijn voorverenigingen;
• Leer je hoe je in deze tijd toch inkomsten kan genereren voor jouw vereniging;
• Krijg je tips en best practices van andere verenigingen;
• Maken we samen een plan voor fondsenwerving voor jouw club.

 

4. Beetje opvoeder
Onder leiding van Wouter Schols
Training geven en coachen van een team of individu is leuk én een hele uitdaging. Meidenvenijn, grote emoties of grote monden, gedoe in het team, het kan allemaal voorkomen met een groep kinderen. Dat is een hele kunst, dat begeleiden van jonge sporters. Inspiratie en hulp daarbij kan soms heel handig zijn. In deze online scholing gaan we daarmee aan de slag, zodat jij vol energie en ideeën kan coachen en training geven.

 

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in op jouw vragen waar je met je club of team tegenaan loopt;
• Gaan we in op verschillende onderdelen van training/coaching en de theorieën waar deze op gebaseerd is;
• Krijg je meer inzicht in de vier inzichten, d.m.v. video’s en leuke opdrachten;
• Krijg je concrete tips hoe je met emoties, ouders en  grensoverschrijdend gedrag om kunt gaan.

 

5. Vier inzichten in trainerschap
Onder leiding van Ine Klosters
Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijkekernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren!

 

Tijdens dit webinar:
• Leer je wat de vier inzichten voor jou in je rol als trainer/coach kunnen betekenen;
• Krijg je helder wat jouw sterke en ontwikkelbare kwaliteiten zijn;
• Beschik je over praktische handvaten om een sociaal veilig, inspirerend en stimulerendsportklimaat te creëren;
• Neem je een arsenaal aan praktijkcasussen van collega’s mee naar huis.

 

6. Vier inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
Onder leiding van Sander de Brito Roque
Deze webinar is vooral bedoeld voor alle scheidsrechters, juryleden en andere officials op verenigingsniveau of beginnend bondsniveau.

 

Tijdens dit webinar:
• Je maakt kennis met een andere kijk op de arbitrage dan je gewend bent;
• Je leert hoe je een betere relatie aan kunt gaan met spelers en coaches;
• Begrijp je wat de vier inzichten inhouden en hoe je ze in kunt zetten.