Menu

Inspiratiebijeenkomst 'Beter benutten van binnensportaccommodaties'

In navolging op de werksessie op de VSG- werkconferentie op 19 juni nodigen Vereniging Sport en Gemeenten en Kenniscentrum Sport u uit voor een inspiratiebijeenkomst over het beter benutten van binnensportaccommodaties. Deze inspiratiebijeenkomst vindt plaats op 20 november bij Kenniscentrum Sport van 10:00 – 14:00 uur, met voorafgaand koffie/thee en inbegrepen een lunch.

 

 

Deze inspiratiebijeenkomst en tevens verkenning wordt georganiseerd omdat beide organisaties merken dat er lokaal, regionaal en landelijk aandacht is en initiatieven zijn om sportaccommodaties zo optimaal mogelijk te benutten. Er is veel kennis en ervaring beschikbaar bij beheerders en exploitanten van accommodaties. Omdat er veel aandacht voor is, is het goed om deze kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

 

 

De inspiratiebijeenkomst is dan ook bedoeld om professionals werkzaam bij gemeenten en/of sportbedrijven met elkaar en experts van gedachten te laten wisselen over de wijze waarop binnensportaccommodaties zo goed mogelijk benut kunnen worden. Dit ter inspiratie van elkaar en van onze organisaties.

 

 

De opbrengst van de bijeenkomst wordt vervat in een document (bijvoorbeeld in de vorm van een factsheet) met daarin werkzame mechanismen, adviezen, tips en trucs, et cetera.

 

 

Bent u aan de slag met het thema beter benutten van sportaccommodaties en wilt u graag uw kennis en ervaring delen? Meld u dan gratis aan via het inschrijfformulier. Voor de inspiratiebijeenkomst is plaats voor 30 personen, waarbij er per gemeente maximaal 2 personen kunnen worden afgevaardigd.

Meer informatie.

Datum

20 november 2019

Locatie

Kenniscentrum Sport, Ede