Menu

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die bestaande lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten of projecten die bijdragen aan meer structureel sporten en bewegen. De acties die in het kader van de Sportimpuls worden ontwikkeld en opgezet, moeten gericht zijn op mensen die niet of nauweljks sporten of bewegen. Ook het behouden van mensen die anders zouden stoppen met sporten of bewegen wordt beoogd. De wensen en behoeften van deze potentiële sporters vormen hierbij het uitgangspunt.

 

De Menukaart

In de afgelopen jaren zijn er al veel interventies ontwikkeld en aangeboden. NOC*NSF heeft deze interventies verzameld op de Menukaart Sportimpuls. Deze interventies hebben in de afgelopen jaren hun nut al bewezen. Alleen projecten die gebaseerd zijn op de interventies in de Menukaart komen in aanmerking voor de Sportimpuls.

 

Samenwerking

Bij het ontwikkelen van de activiteiten en projecten is samenwerking essentieel. Bij voorkeur wordt de aanvraag vanuit een samenwerking tussen verschillende partijen gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen, GGD, bedrijfsleven en de gemeente.  

 

Aanvragen

De Sportimpuls kan alleen worden aangevraagd door bestaande organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod aanbieden. Dit zijn niet alleen sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook loopgroepen, fitnesscentra, sportaanbieders op buurtpleinen of ouderencentra die een beweegaanbod organiseren. De voorwaarde is dat het gaat om een nieuw project en alleen de opstartkosten worden vergoed. Deze fase kan minimaal twee jaar duren. Bestaande projecten worden niet gefinancierd. Het ministerie van VWS stelt jaarlijks tien miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Per aanvraag is er minimaal 10.000 en maximaal 150.000 euro beschikbaar. De Sportimpuls loopt van 2012 tot en met 2016.

 

Tweede aanvraagronde

Vanaf 29 november 2012 tot en met 5 maart 2013 kunnen sport- en beweegaanbieders hun aanvraag indienen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag, dan kunt u contact opnemen met SportZeeland, info@sportzeeland.nl , 0118 - 640 700.

Joost Hopmans

Joost Hopmans

Consulent Sport en Bewegen

0113-277133