Menu

Sportdorp

Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern/wijk om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten en bewegen.

 

Het concept Sportdorp stelt burgers in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de verbetering van hun eigen leefstijl en hun woon- en leefomgeving. Door de opzet van een samenwerkingsverband in een dorp/wijk tussen sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere lokale partijen, kan het huidige aanbod worden vernieuwd en verbreed. Dit kan gaan om de organisatie van nieuwe sport- en spelactiviteiten, maar ook om gezondheidsinterventies en voorlichting. Door de creativiteit en de betrokkenheid van de burgers kunnen voorzieningen in de dorpen blijven bestaan.

 

Sportdorp gaat uit van een implementatiefase van twee jaar. In deze twee jaar wordt een netwerk opgebouwd binnen het dorp en worden voorwaarden gecreëerd om het een duurzaam karakter te geven. De kartrekker is de Sportdorpcoach, dit kan bijvoorbeeld een combinatiefunctionaris of sportbuurtcoach zijn.

 

De kracht van een Sportdorp is:

  • netwerkvorming: samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale partijen;
  • ontmoetingsplek;
  • versterking van sportverenigingen door groeiend aantal leden;
  • vernieuwing van sportaanbod, zowel veelzijdig als laagdrempelig;
  • activering van inactieve inwoners;
  • sport en bewegen als middel: gezondheidsbevordering, ontmoeting en participatie.

Kortom: Sportdorp draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen!

 

Bij de keuze van een kern moet er rekening worden gehouden met de volgende criteria:

  • er is een centrumplek (sportaccommodatie, velden, scholen) als trefpunt van het dorp;
  • er zijn minimaal drie sportverenigingen;
  • er is betrokkenheid van andere organisaties mogelijk (welzijn, fysiotherapie, basisscholen, ...);
  • de omvang van het dorp is tussen de 1.000 en 4.000 inwoners (cluster van twee dorpen ook mogelijk).

Meer informatie

Bekijk het filmpje over Sportdorp of neem contact op met SportZeeland