Menu

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een ondersteuningsaanpak ontwikkeld voor het stimuleren van sociale competenties, weerbaarheid en vitaliteit voor kwetsbare ouderen van 60 - 80 jaar met angst, eenzaamheids- en depressieve klachten. Integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen zoals sport, gezondheid, ouderen en WMO is in deze aanpak essentieel.

 

Binnen het project worden, bij de uitvoering, de volgende zes stappen gevolgd:

  1. de selectie van de wijk of wijken;
  2. analyse sociale situatie van een wijk of buurt (profielschets);
  3. keuze samenwerkingspartners in de gemeente en de wijk;
  4. samenstellen van het interventierepertoire (interventies in combinatie met een beweegprogramma) dat in relatie staat tot de profielschets en is ingebed in de wijkinfrastructuur;
  5. uitvoeringsplan van het programma;
  6. systematisch monitoren en evalueren.

De volgende partners zijn in een lokale projectgroep vertegenwoordigd: gemeente(n), stichting welzijn, GGD, kaderdocenten GALM en MBvO, eerstelijnszorg en eventueel GGZ.  

 

Sociaal Vitaal is gebaseerd op de GALM (Groninger Actief Leven Model) methode. Dit bewegingsstimuleringsprogramma is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen/Bewegingswetenschappen en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). De GALM methode is in projectvorm in 1997 in Zeeland geïmplementeerd in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties. Het project stimuleert ouderen tot het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl door het aanbieden van beweegactiviteiten.