Menu

SAIL

Het internationale project SAIL staat voor Stay Active and Independant for Longer. Het project richt zich op het maken van onverwachte combinaties tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel om ouderen langer actief en onafhankelijk te houden. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheidsvoorzieningen en sociale voorzieningen.  

 

In Zeeland hebben we verschillende uitdagingen, namelijk:

  • leefbaarheid/behoud voorzieningen;
  • vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen;
  • toekomstbestendigheid toerisme.

 

Pilots

Een tiental pilots worden uitgevoerd binnen vier betrokken landen waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende partner onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit de HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp- en realisatiefase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'. SportZeeland voert de pilot Sportdorp Oostkapelle uit. De pilot richt zich op:

 

Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle - Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaarrondaanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.

 

Mocht u als organisatie, toeristische ondernemer als sport- en beweegaanbieder of als zorgorganisatie interesse hebben om betrokken te worden bij deze pilot, neem dan contact op met projectcoördinator Patrick Vader p.vader@sportzeeland.nl. Of kijk op www.interreg2seas.eu/sail

 

In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020.

Patrick Vader

Patrick Vader

Projectleider

0113-277133