Menu

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland zijn twee zelfstandige stichtingen en zijn aangesloten bij het landelijke Jeugdfonds sport en Jeugdfonds cultuur. SportZeeland verzorgt de backoffice functie voor Zeeland. Beide fondsen helpen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Met medewerking van professionele intermediairs wordt gezorgd dat het geld op de juiste plaats komt.

 

Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport heeft als motto 'alle kinderen moeten kunnen sporten'. Met name kinderen van minder daadkrachtige ouders worden ondersteund. Per kind is er jaarlijks €250,- beschikbaar voor contributie en sportmaterialen.

 

Jeugdfonds Cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur wil alle kinderen de gelegenheid geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Hiermee stimuleert het Jeugdfonds cultuur de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en draagt het bij aan een creatieve en innovatie samenleving. Per kind is jaarlijks maximaal €450,- beschikbaar.

Voor meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur bezoek onze website.

 

Dennis Plantinga

Medewerker Sport en Bewegen

0113-277133