Menu

GALM - SCALA

GALM (Gezond Actief Leven Model) is een sportstimuleringsproject voor mensen die (weer) sportief actief willen worden in de leeftijdscategorie van ca. 55-65 jaar. Het project duurt ca. 1,5 jaar en bestaat uit 2 fitheidstesten, een bewegingsintroductieprogramma van 12 weken, gevolgd door een vervolgprogramma van 30 weken.

 

Tijdens dit project wordt kennisgemaakt met verschillende beweegvormen en beweegactiviteiten in de eigen regio. Na afloop van het project heeft men voldoende sportieve vaardigheden ontwikkeld om deel te kunnen nemen aan bestaande beweegactiviteiten. Men kan dan kiezen voor een specifieke beweegvorm of tak van sport. Ook zijn er veel mensen die graag met ‘hun' groep wil blijven bewegen vanwege de gezelligheid en het wisselende karakter van de lessen. Op deze wijze zijn er in diverse gemeenten GALM-groepen blijven bestaan.

 

SportZeeland ondersteunt gemeenten met het opstarten van deze GALM-projecten en draagt zorg voor de kwaliteit van de fitheidstesten.

 

Naast GALM is er ook de mogelijheid om hier SCALA aan te koppelen. SCALA werkt volgens dezelfde principes, maar is meer gericht op deelnemers die vanwege functiebeperkingen of chronische aandoeningen niet deel kunnen nemen aan het reguliere GALM-programma.

Deze deelnemers worden specifiek begeleid tijdens de fitheidstest en er wordt voor hen gekeken naar speciale beweegmogelijheden.

 

 

Zie de landelijke website voor een overzicht van projectevaluaties en rapportages.

Dennis Plantinga

Medewerker Sport en Bewegen

0113-277133