Menu

Elke stap telt

Elke stap telt is een in België ontwikkeld wandelproject en is succesvol uitgevoerd door OKRA-sport in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Door samenwerking tussen SportZeeland, de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse vereniging welzijn ouderen is het project ook in Zeeland geïmplementeerd.

 

Elke stap telt richt zich zowel op de niet of minder actieve senioren (sedentaire senioren) als op de meer sportieve senioren. Met de juiste begeleiding is het project ook toepasbaar voor specifieke doelgroepen, waaronder mensen met een (chronische) beperking.

 

Het project begint met een instaptest waarbij senioren worden getest op hun basisconditie. Op basis van de testresultaten worden de deelnemers ingedeeld in een groep op eigen niveau en krijgen zij een individueel opbouwplan aangereikt dat ze gaan volgen in de daaropvolgende 10 tot 12 weken. Het 'opbouwen' van de conditie/gezondheid staat centraal in het project. Daarnaast zijn de sociale contacten een wezenlijk onderdeel. Er wordt gewerkt naar een persoonlijk doel, dat bereikt kan worden met het persoonlijk opbouwprogramma van 10 à 12 weken.

 

Elke week vindt er een groep sessie plaats. De groep sessies vinden plaats op een plek waar senioren al samenkomen, bijvoorbeeld bij een stichting welzijn, een ouderenorganisatie, een zorgcentrum of een sportvereniging. Deze wekelijkse bijeenkomsten zijn informatief. Er wordt informatie verstrekt over verschillende, aan gezondheid gerelateerde onderwerpen, zoals gezonde voeding, actieve leefstijl, omgaan met chronische aandoeningen, depressie en eenzaamheid. De wekelijkse bijeenkomsten dienen daarnaast om deelnemers te stimuleren hun persoonlijke opbouwplan te blijven volgen. Elke week krijgen zij het programme mee voor de komende week en maken de deelnemers gezamenlijk een wandeling. Het sociale aspect is een belangrijke bindende factor, die de aandacht heeft van de coördinator.

 

Het project is wijk- en dorpsgericht en wordt 'dichtbij huis' uitgevoerd. De lokale coördinator (welzijns- of sportorganisatie) is het aanspreekpunt. De uitvoering en begeleiding van de deelnemers is mede in handen van 'buddy's' (actieve senioren). Zij ondersteunen en motiveren de deelnemers in hun weg naar een betere conditie.

 

Mogelijke partners die bij Elke stap telt kunnen worden betrokken, zijn welzijns- en sportorganisaties, eerstelijnszorg, sport- en beweegbegeleiders en wandelverenigingen.