Menu

Adviseur Lokale Sport

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport in overleg en in gesprek met de lokale sportaanbieders en de sportformateur. De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren.
 

Taken & verantwoordelijkheden adviseur lokale sport

  • De Adviseur Lokale Sport is het aanspreekpunt namens de gezamenlijke sport voor de betrokken sportaanbieders.
  • De Adviseur Lokale Sport adviseert en begeleidt de betrokken sportclubs tijdens de totstandkoming van het lokale sportakkoord, met als doel deze bestuurders te ‘empoweren’ een serieuze/kwaliteitsvolle gesprekspartner te zijn in het proces;
  • De Adviseur Lokale Sport wijst de samenwerkende sportaanbieders op de kansen en mogelijkheden om in de uitvoering zoveel mogelijk samen te werken met sportaanbieders uit de gemeenten en de regio.

 

In Zeeland is per gemeente een Adviseur Lokale Sport aangesteld. Klik op het document onderonderaan de pagina om te zien wie de Adviseur Lokale Sport binnen jouw gemeente is.

 

Wat levert meedoen aan het Sportakkoord op voor jouw club?

  • Je bepaalt mee wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt.
  • Jouw club wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente.
  • Je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren.
     

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) die zicht hebbenop de behoefte van de club. Op basis daarvan wordt met de Adviseur lokale sport bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.
 

 

Klik hier voor de Sportakkoord servicelijst 2020

Joost Hopmans

Joost Hopmans

Consulent Sport en Bewegen

0113-277133